“ Prostor  kolem  nás  je  důležitý. „

Jsme architektonická kancelář, která působí v širším regionu Moravskoslezského kraje, s občasnými výpady do celé ČR. Jsme přesvědčeni, že dobrá architektura je skloubením funkční a kvalitní stavby s estetikou prostoru. Toto nové prostředí může velice pozitivně ovlivnit bezprostřední i širší okolí.

Naší vášni, a zároveň profesí, je navrhovat prostor kolem nás. Svou práci však vnímáme jako službu Vám – naším klientům. Na základě Vaších individuálních požadavků, při vnesení naších tvůrčích pohledů, navrhneme optimální řešení Vašeho nového domu, rekonstrukce nebo interiéru.

Nabízíme osobní přístup a chceme být spolehlivým partnerem po celou dobu procesu, od Vašeho rozhodnutí postavit si dům, až do jeho realizace. Nabízíme všechny stupně projektové přípravy od architektonické studie, přes vyhotovení projektové dokumentace až po autorský dozor.

Ing. arch. Marek Danyś
autorizovaný architekt

Jsem absolventem VUT Brno fakulty architektury. Studium jsem ukončil v roce 2001. V období, od roku 2001 do roku 2011, jsem nabíral zkušenosti a později se i podílel na tvorbě architektury v ostravské projekční kanceláři. V roce 2011 jsme s kolegou založili architektonickou kancelář Danyś Wolek architektura.

Ing. Luděk Wolek
autorizovaný inženýr

Jsem absolventem VUT Brno fakulty stavební. Studium jsem ukončil v roce 1996. V období, od roku 1996, do roku 2011 jsem pracoval v ostravské projekční kanceláři. Od roku 2011 působím v architektonické kanceláři Danyś Wolek architektura.

Adresa

Danyś Wolek Architektura s.r.o.
Třanovice 1, 73953
IČ:29382394

Telefon

+420 777 931 000 – M.Danyś
+420 777 851 000 – L.Wolek